Obxecto cliente

Distributor

Ovo de maquillaxe ——Distribuidor

Agent

Puff de maquillaxe ——Axente

Wholesaler

Maquillaxe Egg and Puff ——Maiorista

Middleman

Puff de silicona ——Intermediario

Trader

Ovo de beleza sen látex ——Comerciante

End customer

Pinceles de maquillaxe ——Cliente final